Wat doet BOAZ

Bureau Orthopedagogische Advisering en Zorgverlening (BOAZ) biedt orthopedagogisch advies
aan (zelfstandig) jeugdhulpverleners en zorgverlening aan jeugdigen en/ of hun ouders
vanuit zowel actuele wetenschappelijke kennis als ervaring uit de praktijk.
  
 
Een orthopedagoog is een gespecialiseerd opvoeddeskundige. Hij is gericht op
kinderen die in hun ontwikkeling worden belemmerd. Elke ouder wil dat zijn/ haar kind zo
gelukkig en zorgeloos mogelijk opgroeit en doet wat binnen de mogelijkheden ligt om hieraan bij te
dragen. Soms ontstaan er toch zorgen over uw kind. Een orthopedagoog kan dan helpen om
samen met u naar een oplossing te zoeken.  
 
 
 
 

 

Onze opdrachtgevers